Obchodní podmínky

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím, který je spotřebitelem a prodávajícím v oblasti prodeje zboží a služeb mezi  fyzickou osobou Václavem Muškou, IČ: 72084235
 (dále jen "prodávající") a spotřebiteli (dále jen "kupující"). Prodávající je zároveň provozovatel e-shopu. Kupujícímu se doporučuje seznámit s Všeobecnými obchodními podmínkami a reklamačním řádem ještě před objednáním zboží. 


I. Základní ustanovení

Prodávající

Václav Muška IČ 72084235, DIČ CZ9206291666, Brusná 278, Lhenice 38411.  e-mail: info@drevomuska.cz

Kupující

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.
Kupující při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech. Právní vztahy prodávajícího a kupujícího, je-li spotřebitelem, výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, jakož i předpisy souvisejícími.
Individuální smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.

II. Systém objednávání

Objednávka zboží a služeb se děje prostřednictvím elektronické objednávky na www.drevomuska.cz (dále jen "e-shop").
Objednávat je možné 24h denně, 7 dní v týdnu.
Příprava k expedici označuje dobu nutnou pro vyřízení všech náležitostí v souvislosti s předáním objednaného zboží přepravci dle volby kupujícího.
Expedice (objednaného zboží) pak znamená předání objednaného zboží prodávajícím přepravci.
Příprava k expedici, jakož i expedice samotná probíhá v pracovních dnech. Příjem objednávek pro expedici do druhého pracovního dne je do 10:00 hodin. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetové prodejny www.drevomuska.cz jsou závazné. Podáním objednávky Kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí.
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je uvedení všech následujících údajů o Kupujícím: jméno a příjmení, telefon, email, doručovací adresa, způsob dodání, způsob platby, obsah košíku.
Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího v okamžiku jeho převzetí a zaplacení kupní ceny.
Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu předem potvrdí telefonicky / e-mailem cenu a termín dodání.
Při zakoupení dárkového nebo obdržení slevového poukazu, může jeho majitel provést nákup zboží v obchodě www.drevomuska.cz ve výši uvedeném na poukazu. Platnost poukazu je maximálně jeden rok od data zakoupení. Kódy poukazů jsou jednorázové a unikátní. Poukazem je možné hradit i náklady za dopravu a platbu. V případě, že je hodnota poukazu větší než hodnota objednávky, nelze poukaz použít. Pokud hodnota objednávky přesahuje hodnotu poukazu, můžete rozdíl uhradit jinou platební metodou. Nevyužitý poukaz nelze vyměnit za jiný, ani jej není možné proplatit či prodloužit jeho platnost, je platný pouze na nákup zboží v obchodu www.drevomuska.cz. Na každý kupón a kód lze nakoupit pouze jednou.

III. Dodací podmínky

Při dodání zakoupeného zboží se Prodávající zavazuje vystavit fakturu se všemi potřebnými náležitostmi účetního dokladu, faktura je zaslána se zbožím.
Zboží "skladem" Prodávající připraví k expedici v rozmezí 3-5 dnů po přijetí elektronické objednávky, pokud nemá dodavatel zboží skladem, bude zboží dodáno do 1 měsíce nebo dle dohody se zákazníkem v náhradním termínu. Pokud je u zboží ukončena výroba nebude zboží dodáno a odběratel bude o tomto stavu informován. V případě platby převodem, se zboží odesílá po přijetí této platby na účet Prodávajícího(je-li zboží skladem, jinak dle uvedené dodací lhůty příslušné položky).
Pokud je u vybraných položek dodací lhůta delší vzhledem k exkluzivitě produktu, bude Prodávající Kupujícího neprodleně kontaktovat.
Zboží se doručuje prostřednictvím České Pošty.

Místem doručení zboží je doručovací adresa uvedená Kupujícím v elektronické objednávce. Podmínky jsou stanoveny pro Českou republiku. Doručení do jiných států je individuálně upravováno dle platných ceníků.

Doručení prostřednictvím České pošty (dále Přepravce):

V případě, že Kupující nebude zastižen na uvedené adrese, obdrží oznámení o uložení zásilky (zásilka bude uložena na příslušné pobočce Přepravce po dobu sedmi dnů). V případě, že si zásilku nevyzvednete v daném termínu, zásilka se vrací zpět Prodávajícímu. Za opětovné doručení si účtuje Prodávající poštovné ve stejné výši.
Doručení prostřednictvím tohoto Přepravce trvá obvykle 2 pracovní dny (od expedice objednaného zboží) dle standardních přepravních podmínek.

Platební podmínky

 • platba bankovním převodem (doručení či osobní odběr na základě připsání ceny na účet prodávajícího)
 • na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce)
 • platební kartou u dopravce - pouze v případě, že dopravce tento způsob platby dokáže ve vašem regionu zajistit.

Sazebník dalších nákladů

Všechny ceny jsou smluvní. V e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny.

Sazebník doručení:

forma doručení po celé ČR - cena s DPH

přepravce: Česká pošta

Poštovné vč. balného u balíku do ruky: 120 ,- Kč

dobírka: 30,- Kč 

Tento ceník je platný pro území České republiky, pro ostatní země je cena dopravy dle aktuálního ceníku dopravce.

Bankovní údaje:

Účet vedený v českých korunách: 1204213037/3030

IV. Odstoupení od smlouvy


Odstoupení od smlouvy při koupi běžného produktu

V souladu s §1329 zákona č. 89/2012 Sb. má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu do 14 dní od převzetí. Doporučujeme Vám odstoupit od kupní smlouvy písemně. Odstoupení od smlouvy je třeba uplatnit u fyzické osoby Václava Mušky IČ: 72084235.
Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutno splnit níže uvedené podmínky:

 • Zboží odeslat na adresu prodávajícího s číslem nákupního dokladu. Kupující obdrží zpět kupní cenu do 14 dnů od doručení zboží.
 • Částka Vám bude vrácena Vámi zvoleným způsobem.
 • Zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího, musí být nepoškozené, kompletní, v původním obalu včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů a případných dárků obdržených s produktem. V případě vrácení poškozeného nebo nekompletního zboží Vám bude vrácena kupní cena ponížena o adekvátní část. V případě propagačních dárků je cena stanovena dle prodejní ceny produktu. Neposílejte zboží na dobírku - nebude převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit.
 • V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.
 • V případě odstoupení od smlouvy nese kupující náklady spojené s navrácením zboží. 

Formulář na odstoupení od smlouvy naleznete ZDE


Odstoupení od smlouvy při zakázkové výrobě

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, po nabytí účinnosti zaplacením nelze odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.

Produkty, které jsou zařazeny do našeho katalogu produktů a platí na ně ustanovení § 1837 občanského zákoníku, mají tuto skutečnost vždy v popisu produktu. Konkrétně je u nich uveden text "produkt na zakázku", aby byli odlišeny od běžných produktů, na které platí ustanovení §1329 zákona č. 89/2012 Sb. .

Pro výrobek vyrobený na objednávku s jakoukoliv specifikací tedy neplatí obvyklá 14 denní doba pro vrácení zboží bez udání důvodu. Výrobky, které mají rytí, specifické rozměry, nebo jinou variantu úprav dle Vašeho přání se díky této specifikaci mohou stát dále neprodejné, typicky např. rytí jména na učící věž. Při koupi prosím tuto skutečnost berte v potaz.

Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

V. Reklamační řád

Tento reklamační řád je k dispozici v sídle prodávajícího nebo jako dokument na www.drevomuska.cz. Reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem Prodávajícího a právním řádem platným v ČR.
Zboží lze reklamovat u prodejce dle podmínek reklamačního řádu.
Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží. Převzetím zboží od prodávajícího souhlasí s níže uvedeným reklamačním řádem.
Jako doklad o záruce vystavuje prodávající ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad - fakturu se všemi náležitostmi účetního dokladu a dalšími potřebnými údaji pro uplatnění záruky (název zboží, datum, cena, množství, číslo objednávky).

Délka záruky

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na nákupním dokladu. Zákonná záruční doba je obecně 24 měsíců.
Reklamace zboží uplatněná po uplynutí výše uvedené záruční doby Prodávající nebude akceptovat.
V rámci zákonné záruční lhůty se reklamace řídí Občanským zákoníkem č.89/2012 Sb. §2113 a násl. s přihlédnutím k tomuto reklamačnímu řádu. U prodloužené lhůty se reklamace řídí výhradně tímto řádem.

Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými právními předpisy ČR. Jako záruční list slouží nákupní doklad. Žádáme kupujícího o kontrolu zásilky za přítomnosti dopravce a v případě zjištění poškození zásilky o reklamaci přímo u dopravce. Dopravce následně sepíše s adresátem protokol o shledané závadě a zásilka bude doručena zpět odesílateli. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.
Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu: (info@drevomuska.cz), sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky dává prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.
Místem pro uplatnění reklamace je Brusná 278, Lhenice 38411.
Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou na adresu provozovny. Balík by měl být označen viditelně "REKLAMACE" a obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), doporučujeme přiložit kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel.číslo.). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží. Kupující doloží platnost záruky předložením nákupního dokladu, pokud bylo v minulosti zboží reklamováno, též doloží doklad o reklamaci. Na nabývacím dokladu (nákupní nebo reklamační doklad) musí být stejné číslo objednávky. Spotřebitel má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených jako jsou dopravné či znalecký posudek. Při zaslání balíku zpět doporučujeme využití služeb České pošty - balíku do ruky. Pokud spotřebitel využije vlastní dopravu, jejíž cena bude znatelně vyšší, tak se vyšší cena dopravy nepovažuje jako účelně vynaložená a spotřebiteli je uznána náhrada v částce uvedené v ceníku dopravy jako: Česká pošta - Balík do ruky.
Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá:

 • neopatrným, nevhodným či násilným mechanickým zacházením
 • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, pokud je výrobcem určeno
 • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami
 • zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí

Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu písemně uvedenou kupujícím (v reklamačním formuláři, v přiloženém listě s popisem závady). Zjistí-li se, že příčinou problémů není reklamovaný výrobek, ale nesprávné zacházení kupujícího, bude reklamace zamítnuta. V případě, že kupující souhlasí s placenou opravou, bude účtována dle aktuálního platného ceníku. Prodávající odpovídá za skryté vady zboží, které se objeví při převzetí Kupujícím a během záruční doby.

Způsob vyřízení reklamace

V případě, že dodané zboží má vady a toto vadné plnění je podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

 • na odstranění vady dodáním nové věci nebo dodáním chybějící věci
 • na odstranění vady opravou
 • na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
 • odstoupit od smlouvy.

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu jaké právo si zvolil, a to při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího, to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě, či oznámí-li, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Neoznámí-li kupující svou volbu práva včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.
Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci. Tato volba však nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího. Neoznámí-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.+
Reklamace zboží prodávající vyřizuje bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30 dní ode dne uplatnění reklamace kupujícím.

VI. Bezpečnost a ochrana informací

Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "nařízení GDPR") související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

Kupující je povinen neprodleně oznámit poskytovateli jakékoli změny svých identifikačních, fakturačních a kontaktních údajů, které by mohly mít vliv na plnění kupní smlouvy.

VII. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

VIII. Řešení sporů

Prodávající upozorňuje kupujícího, který je spotřebitelem, že pokud mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, dojde ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, nebo ze smlouvy o poskytnutí služby, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2. e-mail adr@coi.cz, web: adr.coi.cz.

IX. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 26.10.2020. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

Vypracováno v souladu s občanským zák. č.89/2012 Sb.